Buskgræshoppe

Lynggræshoppe

Sumpgræshoppe

Stor grøn løvgræshoppe

Vortebider

Ægyptisk vandregræshoppe